Visitekaartje

Onafhankelijk sociaal-wetenschappelijk onderzoek, mentoring en advies voor universiteiten, overheden, stichtingen en andere organisaties met een focus op de relatie tussen mens, dier en natuur.

Nu boekbaar: "Vlees eten of niet? De sleutels tot het begrijpen van uw eigen én andermans argumenten en keuzes" (workshop)

Diensten & Mogelijkheden

Bent u op zoek naar een kwalitatieve onderzoeker of zoekt u een creatieve meedenker bij het opzetten van uw eigen onderzoek? Mijn diensten als onafhankelijk onderzoeker bestaan voornamelijk uit het ontwerpen, begeleiden en/of uitvoeren van onderzoeksprojecten over (aspecten van) mens-dierrelaties, mens-natuurrelaties en duurzaamheid - met als doel het blootleggen van betekenisvolle patronen en het uitlichten van de ambiguïteiten en ambivalentie waarmee deze relaties vaak gepaard gaan, op individueel en maatschappelijk niveau. Verder schrijf ik artikelen, geef lezingen/workshops over mijn kernonderwerpen en ben beschikbaar voor advies over dier- en duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen. Ik denk graag mee over uw projecten en help u beter onderzoek te ontwerpen, betere campagnes en betere communicatie.

Ik ben vooral geïnteresseerd in werk dat mij in staat stelt mijn theoretische basis rond framing en besluitvorming te linken aan dagelijkse praktijken: bijvoorbeeld middels communicatie- en perceptieonderzoek of het helpen ontwerpen van campagnes. Mijn kracht ligt zowel in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van interpretatieve onderzoeksprojecten, als in het vertalen van onderzoeksresultaten naar wetenschappelijke of populaire communicatievormen.

Sleutelwoorden: Mens-dierrelaties, mens-natuurrelaties, dierenwelzijn, interpretatieve analyse, perceptie-onderzoeken, patroonherkenning, framing, complexe besluitvormingsprocessen, ambivalentie, ethiek, communicatie, coördinatie, integrale aanpak, dialoog, gedomesticeerde dieren, veeteelt en slacht, wilde dieren, Nederland & Turkije.

U kunt zowel op project- als uurbasis investeren in mijn diensten. En een deel van de winst die ik maak doneer aan een dier/natuur-gerelateerd goed doel. Voor projecten die zelf een ideële insteek hebben hanteer ik een verlaagd tarief. Voel u vrij om contact met mij op te nemen voor meer informatie of om een brainstorm over uw project-idee in te plannen. Ik denk graag mee.

 


Workshop

"Vlees eten of niet? De sleutels tot het begrijpen van uw eigen én andermans argumenten en keuzes"

In deze workshop wordt door middel van interactieve keuzes en gedachte-experimenten aandacht besteed aan dierenwelzijn, milieu-impact, gezondheid, smaak, en het consumenten-burger verschil. Je leert begrijpen waarom sommige mensen vegetariër worden en andere vleeseters blijven - ongeacht wat jouw eigen keuze hierbij is. De tweede helft van de workshop is bedoeld om je inzicht te geven in de verschillende krachten die aanwezig zijn in ons allen, die ons ertoe aanzetten om in de ene situatie het ene en in een andere situatie het andere te doen. Daarnaast helpen de oefeningen je om cognitieve dissonantie begrijpen en de verschillende strategische manieren waarop mensen omgaan met het nare gevoel dat daaraan verbonden is. Kortom, als je verdwaald bent in de veelheid van argumenten over veeteelt en de gevolgen daarvan en je een duidelijk overzicht wil krijgen van de logica van verschillende manieren van redeneren en keuzes, dan is deze workshop iets voor jou.

De inhoud van de workshop is afhankelijk van hoeveel tijd er voor beschikbaar is:

- Een beknopte versie behelst het leren begrijpen van en werken met redeneringswijzen van onszelf en anderen rond de (non-)acceptabiliteit van het houden en doden van dieren voor consumptiedoeleinden, en de uiteenlopende gedragsconsequenties die daarbij horen (vega/bio/lokaal/regulier/etc.). Dit gebeurt middels een interactief keuze-experiment en discussie daarvan, gevolgd door het introduceren van een raamwerk voor het begrijpen van de logica en samenhang van de uiteenlopende argumenten.

- Een uitgebreidere versie neemt ook de doelen en afwegingen in het innerlijke beslissingsproces dat actief is bij het komen tot deze redeneringslijnen en gedragsconsequenties mee, wat inzicht geeft in bijvoorbeeld het verschil tussen burger en consument. Middels een interactief theaterexperiment worden de verschillende innerlijke doelen die meespelen helder waarneembaar. Daarnaast geeft deze uitbreiding van de workshop niet alleen dieper inzicht in hoe cognitieve dissonantie ontstaat, maar vooral ook inzicht-door-ervaring in hoe mensen op verschillende manieren strategisch communiceren om met deze dissonantie om te gaan.

Enthousiast? Neem contact op voor meer informatie.


Portfolio

Enkele van mijn recente projecten:

-Geven van een lezing over dieractivisme voor Stichting Otherwise

-Geven van de workshop "Dieren houden en doden voor voedsel acceptabel? De sleutel tot het begrijpen van uw eigen en andermans argumenten en keuzes". Onder andere voor Wageningen Universiteit, Hohenheim Universität (Stuttgart), en de 7th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level

-Tweede ronde analyse van onderzoeksdata en schrijven van een tweede artikel over de de percepties van de effecten van fokmaatregelen en andere ingrepen op het welzijn van (ras)honden, voor filosofe Bernice Bovenkerk (VENI program 'The Ethics of Domestication')

-Schrijven en editen van onderzoeksvoorstellen

Afgeronde projecten omvatten:

-Onderzoeks-consultancy voor een zoönose-onderzoek van het Ministerie van EZ & Hogeschool Van Hall Larenstein, voor Wageningen Livestock Research

-Organiseren van de workshop 'An intercultural dialogue on social and cultural contexts of livestock production' met dr. Wiebke Wellbrock en dr. Birgit Boogaard voor deTropentag 2017 conferentie in Bonn

-Begeleiden van groepjes studenten bij het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek in het kader van het vak 'Communicatie en Organisaties' (Wageningen Universiteit)

-Wetenschappelijk expert advies voor Wageningen University academic masterclass

-Ontwerp en begeleiding van empirisch onderzoek (interpretatieve analyse) naar de percepties van de effecten van fokmaatregelen en andere ingrepen op het welzijn van (ras)honden, in opdracht van filosofe Bernice Bovenkerk (VENI program 'The Ethics of Domestication'). Klik hier voor ons eerste open access artikel

-Verscheidene gastcolleges, zowel over onderzoeksmethodologie als over communicatiestrategieen rond dierhouderij en vlees eten

Vrije toegang tot materiaal van mijn onderzoeksproject 'Disentangling the domestic contract: understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food'​ (kies met uw rechtermuisknop 'opslaan als...' om op te slaan):

-De Engelse samenvatting, de Nederlandse samenvatting, of de Turkse samenvatting (pdf)

-Het volledige proefschrift (pdf, in het Engels)

-Interpretatief onderzoeksontwerp (methodologie hoofdstuk, pfd, in het Engels)

-Een afbeelding van de elf clusters van argumentatie en gedrag (hoge resolutie png, Engels)

-Het innerlijke beslissingscomité (stroomdiagram, Engels)

-Het innerlijke beslissingscomité (impressie)

-What is careful livestock farming? Substantiating the layered meaning of the term 'careful' and drawing implications for the stakeholder dialogue (wetenschappelijk artikel)

 

Clusters of reasoning and behaviour


Voor een overzicht van mijn ervaring voordat ik als zelfstandig onderzoeker & adviseur ging werken, verwijs ik u naar mijn LinkedIn pagina.


Achtergrond

Mijn naam is Hanneke Nijland. Ik heb ruim 15 jaar expertise op het gebied van mens-dierrelaties en mens-natuurrelaties.

Gedurende mijn studie, een zelf samengesteld BSc/MSc programma 'Natuur & Samenleving' aan de Wageningen Universiteit, koos ik ervoor me te specialiseren in verschillende aspecten van mens-natuur- en mens-dierrelaties: I heb de ethische en praktische argumentatie rond het houden en doden van varkens voor voedsel bestudeerd; heb keurmerken voor dierenwelzijn onderzocht en artikelen geschreven voor Natuur & Techniek's speciale NWO-uitgave over dierenwelzijn; heb een filosofisch debat georganiseerd over dierenwelzijn met Peter Singer voor Varkens in Nood en Filosofie Magazine; heb neststranden van zeeschildpadden gemonitord voor WWF-Turkey; heb de wettelijke en praktijksituatie van het welzijn van vleeskuikens in Turkije in kaart gebracht; en een ethologisch kwantitatieve studie uitgevoerd rond het effect van groepsgrootte en dichtheid op de vocalisaties van leghennen. Ik studeerde cum laude af in 2005.

Sindsdien heb ik professionele ervaring opgedaan als onderzoeker, adviseur en coördinator bij WNF-Turkije in Istanbul, de Animal Sciences Group in Lelystad, het Küre Mountains National Park in Kastamonu (Turkije), en Stichting Dier&Recht in Amsterdam. In 2008 keerde ik terug naar mijn alma mater -Wageningen Universiteit- als onderzoeker bij de vakgroep Strategische Communicatie. Daar onderzocht ik de perceptie van het welzijn van circusdieren door ervaringsdeskundigen (een project in opdracht van het toenmalige Ministerie van LNV). Na dit (gepubliceerde) onderzoek deed ik een succesvolle subsidieaanvraag voor promotieonderzoek, via een Open Call van de onderzoeksschool WASS. Dit mondde uit in het ontwerpen en uitvoeren van mijn eigen onderzoeksproject, 'Disentangling the domestic contract: understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food'​, op basis van interpretatief casusonderzoek in Nederland en Turkije. Ik heb het proefschrift dat het resultaat was van dit onderzoek verdedigd op 30 augustus 2016, in aanwezigheid van mijn mentoren prof. dr Noelle Aarts en prof. dr Cees van Woerkum. Ik promoveerde met de beoordelingen zeer goed (proefschrift) en excellent (verdediging).

Momenteel werk ik zowel als docent aan de vakgroep Strategische Communicatie van Wageningen Universiteit, als als onafhankelijk onderzoeker en adviseur en houd me bezig met verschillende projecten rond mens-dierrelaties, mens-natuurrelaties en duurzaamheid. Op verzoek kan ik ingeschakeld worden voor het geven van workshops, voor advies, of om nieuwe onderzoeksprojecten te begeleiden/uit te voeren.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij via onderstaand e-mailadres bereiken voor informatie over mijn tarieven, manier van werken, om een vrijblijvende brainstorm in te plannen over uw project-idee, of om een consult aan te vragen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Dit geldt uiteraard ook als u vragen heeft over mijn promotieonderzoek 'Disentangling the Domestic contract: understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food' of als u graag een hardcopy van mijn proefschrift zou ontvangen (zolang de voorraad strekt).

Dr. ir. Hanneke J. Nijland
Hanneke J. Nijland Research & Consultancy
Wageningen
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 66816726

E-mail:
LinkedIn
Facebook

 

 

© Hanneke J. Nijland 2016 / webdesign: Rick Hoekman
Privacy statement: Ik gebruik Google Analytics zonder delen van informatie en met verwerkingsovereenkomst. Daarmee voldoe ikaan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.