Visitekaartje

Antennae: Dialogische seminars voor universiteiten, overheden, stichtingen en andere organisaties, met een focus op de relatie tussen mens, dier en natuur.

Nu boekbaar: "Vlees eten of niet? De sleutels tot het begrijpen van uw eigen én andermans argumenten en keuzes" (interactief seminar)

Diensten

Op dit moment ben ik bezig met de overgang naar relatiepad counseling en transformatief groepsluisteren (zie mijn andere websites).

Relatiepad counseling is mijn eigen creatie en bevindt zich op het snijvlak van relatietherapie, lifecoaching en ondersteund zelfonderzoek.

Daarnaast hebben psycholoog en luistercoach Saskia Zwijnenburg en ik in de afgelopen twee jaar een bijzonder en uitermate effectief transformatief groepsluisterproces ontwikkeld. We zijn te al boeken: neem contact met ons op voor meer informatie.

Echter: eens een onderzoeker, altijd een onderzoeker - ik heb besloten om mijn onderzoek en consultancy voort te zetten om mijn werk op het gebied van mens-dier-natuur relaties te eren. Dit betekent dat ik nog steeds het interactieve dialogische seminar "Vlees eten of niet? De sleutels tot het begrijpen van je eigen redenering en die van anderen" geef (zie hieronder).

Als interpretatief onderzoeker richtte ik me op het gebied van interactie tussen soorten, tussen personen en binnen personen. Mijn specialiteiten liggen in het blootleggen van betekenisvolle patronen, het belichten van (externe en interne) ambivalentie, het vergroten van bewustzijn en het verhelderen van voorwaarden voor constructieve interactie. Ik stel diepgaande vragen, luister goed, formuleer aanbevelingen voor dialoog op basis van de gevonden patronen en help bij het verspreiden van bevindingen op een manier die gepolariseerde standpunten overbrugt.

Niet zo heel anders dan wat ik ook doe als relatiepad counselor en transformatief groepsluisteraar - alleen in een andere context ;)

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

En vergeet niet om van je dag te genieten!

 

Ik doneer een deel van de winst die ik maak aan een dier/natuur-gerelateerd goed doel. Voor projecten die zelf een ideële insteek hebben hanteer ik een verlaagd tarief.

Seminars

"Vlees eten of niet? De sleutels tot het begrijpen van je eigen redenering en die van anderen"

In dit seminar wordt door middel van interactieve keuzes en gedachte-experimenten aandacht besteed aan dierenwelzijn, milieu-impact, gezondheid, smaak, en het consumenten-burger verschil. U leert begrijpen waarom sommige mensen vegetariër worden en andere vleeseters blijven - ongeacht wat uw eigen keuze hierbij is. De tweede helft van het interactieve seminar is bedoeld om inzicht te geven in de verschillende krachten die aanwezig zijn in ons allen, die ons ertoe aanzetten om in de ene situatie het ene en in een andere situatie het andere te doen. Daarnaast helpen de oefeningen om cognitieve dissonantie begrijpen en de verschillende strategische manieren waarop mensen omgaan met het nare gevoel dat daaraan verbonden is. Kortom, als u verdwaald bent in de veelheid van argumenten over veeteelt en de gevolgen daarvan en een duidelijk overzicht wil krijgen van de logica van verschillende manieren van redeneren en keuzes, dan is dit seminar iets voor u(w organisatie).

Enkele recensies:

Noelle Aarts, Professor Socio-Ecological Interactions, Institute for Science in Society, Radboud University, Nijmegen:

"Hanneke Nijland organizes workshops to discuss why some people turn vegetarian and others prefer to remain meat-eaters. Through interactive choice and thought experiments attention is paid to perceptions of animal welfare, environmental impact and health in different socio-cultural contexts. Hanneke’s workshops provide with a safe environment in which participants are invited to reflect their own consumption behaviour. The workshops are of great relevance to consider relevant aspects of our consumption behaviour, and, also important, they are great fun!"

Maite van Gerwen, Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS):

"Ik volgde de workshop ‘understanding animal farming and related consumption behaviour’ van Hanneke op een wetenschappelijk congres over dierenwelzijn in de veehouderij. Middels een gedachtenexperiment, uitgevoerd in een leuk interactief rollenspel, maakten we als deelnemers kennis met de verschillende interne drijvers die invloed hebben op het gedrag van mensen. In het bijzonder wanneer het gaat over het wel of niet consumeren van vlees.

Hanneke is een prettig en open persoon waarbij ik me als deelnemer van de workshop snel op mijn gemak voelde. Haar aanpak is vernieuwend en zorgt ervoor dat je als deelnemer nieuwe inzichten krijgt. Door te ervaren welke verschillende interne drijvers bijdragen aan het gedrag en keuzes van mensen, ga je beter begrijpen waarom verschillende mensen zo verschillende denken over het wel of niet eten van vlees. Deze verkregen inzichten helpen om het gesprek over dierlijke productie op een constructievere manier te voeren. Voor professionals die zich bezighouden met vraagstukken en maatschappelijke discussies over dierlijke productie en het doden van dieren voor consumptie is deze workshop zeker de moeite waard om te volgen."

Inhoud:

De inhoud van het seminar is afhankelijk van hoeveel tijd er voor beschikbaar is.

- Een beknopte versie behelst het leren begrijpen van en werken met redeneringswijzen van onszelf en anderen rond de (non-)acceptabiliteit van het houden en doden van dieren voor consumptiedoeleinden, en de uiteenlopende gedragsconsequenties die daarbij horen (vega/bio/lokaal/regulier/etc.). Dit gebeurt middels een interactief keuze-experiment en discussie daarvan, gevolgd door het introduceren van een raamwerk voor het begrijpen van de logica en samenhang van de uiteenlopende argumenten.

- Een uitgebreidere versie neemt ook de doelen en afwegingen in het innerlijke beslissingsproces dat actief is bij het komen tot deze redeneringslijnen en gedragsconsequenties mee, wat inzicht geeft in bijvoorbeeld het verschil tussen burger en consument. Middels een interactief theaterexperiment worden de verschillende innerlijke doelen die meespelen helder waarneembaar. Daarnaast geeft deze uitbreiding van de workshop niet alleen dieper inzicht in hoe cognitieve dissonantie ontstaat, maar vooral ook inzicht-door-ervaring in hoe mensen op verschillende manieren strategisch communiceren om met deze dissonantie om te gaan.

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.


Portfolio

Vrije toegang tot materiaal van mijn onderzoeksproject 'Disentangling the domestic contract: understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food'​ (kies met uw rechtermuisknop 'opslaan als...' om op te slaan):

-Het volledige proefschrift (pdf, in het Engels)

-De Engelse samenvatting, de Nederlandse samenvatting, of de Turkse samenvatting (pdf)

-Interpretatief onderzoeksontwerp (methodologie hoofdstuk, pfd, in het Engels)

-Een afbeelding van de elf clusters van argumentatie en gedrag (hoge resolutie png, Engels)

-Het innerlijke beslissingscomité (stroomdiagram, Engels)

-Het innerlijke beslissingscomité (impressie)

-What is careful livestock farming? Substantiating the layered meaning of the term 'careful' and drawing implications for the stakeholder dialogue (wetenschappelijk artikel)

-Exploring the Framing of Animal Farming and Meat Consumption: On the Diversity of Topics Used and Qualitative Patterns in Selected Demographic Contexts (wetenschappelijk artikel)

 

Clusters of reasoning and behaviour


Enkele van mijn recente projecten zijn:

-Focusgroepinterviews opzetten en uitvoeren voor een onderzoeksproject over cognitieve dissconantie in hondeneigenaren

-Geven van een seminar 'Denkpatronen Dierlijke Productie en Duurzaamheid Doorgrond' in het kader van de Duurzame Week Boxtel in samenwerking met Transitie Boxtel, ZLTO Dommel en Aa en OVL

-Geven van een lezing over dieractivisme voor Stichting Otherwise

-Geven van de workshop "Dieren houden en doden voor voedsel acceptabel? De sleutel tot het begrijpen van uw eigen en andermans argumenten en keuzes". Onder andere voor Wageningen Universiteit, Hohenheim Universität (Stuttgart), en de 7th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level

-Onderzoeks-consultancy voor een zoönose-onderzoek van het Ministerie van EZ & Hogeschool Van Hall Larenstein, voor Wageningen Livestock Research

-Organiseren van de workshop 'An intercultural dialogue on social and cultural contexts of livestock production' met dr. Wiebke Wellbrock en dr. Birgit Boogaard voor deTropentag conferentie in Bonn

-Ontwerp en begeleiding van empirisch onderzoek (interpretatieve analyse) naar de percepties van de effecten van fokmaatregelen en andere ingrepen op het welzijn van (ras)honden, in opdracht van filosofe Bernice Bovenkerk (VENI program 'The Ethics of Domestication'). Klik hier voor ons eerste open access artikel.

-Begeleiden van groepjes studenten bij het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek in het kader van het vak 'Communicatie en Organisaties' (Wageningen Universiteit)

-Wetenschappelijk expert advies voor Wageningen University academic masterclass

-Consultancy bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen

-Verscheidene gastcolleges, zowel over onderzoeksmethodologie als over communicatiestrategieen rond dierhouderij en vlees eten, aan Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen


Voor een overzicht van mijn ervaring voordat ik als zelfstandig onderzoeker & adviseur ging werken, verwijs ik u naar mijn LinkedIn pagina.


Achtergrond

Mijn naam is Hanneke Nijland. Ik heb ruim 20 jaar expertise op het gebied van mens-dierrelaties en mens-natuurrelaties.

Gedurende mijn studie, een zelf samengesteld BSc/MSc programma 'Natuur & Samenleving' aan de Wageningen Universiteit, koos ik ervoor me te specialiseren in verschillende aspecten van mens-natuur- en mens-dierrelaties: I heb de ethische en praktische argumentatie rond het houden en doden van varkens voor voedsel bestudeerd; heb keurmerken voor dierenwelzijn onderzocht en artikelen geschreven voor Natuur & Techniek's speciale NWO-uitgave over dierenwelzijn; heb een filosofisch debat georganiseerd over dierenwelzijn met Peter Singer voor Varkens in Nood en Filosofie Magazine; heb neststranden van zeeschildpadden gemonitord voor WWF-Turkey; heb de wettelijke en praktijksituatie van het welzijn van vleeskuikens in Turkije in kaart gebracht; en een ethologisch kwantitatieve studie uitgevoerd rond het effect van groepsgrootte en dichtheid op de vocalisaties van leghennen. Ik studeerde cum laude af in 2005.

Sindsdien heb ik professionele ervaring opgedaan als onderzoeker, adviseur en coördinator bij WNF-Turkije in Istanbul, de Animal Sciences Group in Lelystad, het Küre Mountains National Park in Kastamonu (Turkije), en Stichting Dier&Recht in Amsterdam. In 2008 keerde ik terug naar mijn alma mater -Wageningen Universiteit- als onderzoeker bij de vakgroep Strategische Communicatie. Daar onderzocht ik de perceptie van het welzijn van circusdieren door ervaringsdeskundigen (een project in opdracht van het toenmalige Ministerie van LNV). Na dit (gepubliceerde) onderzoek deed ik een succesvolle subsidieaanvraag voor promotieonderzoek, via een Open Call van de onderzoeksschool WASS. Dit mondde uit in het ontwerpen en uitvoeren van mijn eigen onderzoeksproject, 'Disentangling the domestic contract: understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food'​, op basis van interpretatief casusonderzoek in Nederland en Turkije. Ik heb het proefschrift dat het resultaat was van dit onderzoek verdedigd op 30 augustus 2016, in aanwezigheid van mijn mentoren prof. dr Noelle Aarts en prof. dr Cees van Woerkum. Ik promoveerde met de beoordelingen zeer goed (proefschrift) en excellent (verdediging).

Na een postdoc-positie op het VIDI-project 'Anthropocene Ethics: taking animal agency seriously' bij Communication, Philosophy and Technology (CPT): centre for integrative development van Wageningen Universiteit, en een korte maar vruchtbare tijd bij Wageningen Dialogues, heb ik een tweede postdoc gedaan aan de Radboud Universiteit bij het Institute for Science in Society: een actie-onderzoek in drie Living Labs gericht op natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstelbestond.

relatiepad counseling en transformatief groepsluisteren noem.

Relatiepad counseling is mijn eigen creatie en bevindt zich op het snijvlak van relatietherapie, lifecoaching en ondersteund zelfonderzoek. Zie www.relatiepad.nl voor meer info over wat ik doe en hoe je met me kunt werken.

Daarnaast hebben psycholoog en luistercoach Saskia Zwijnenburg en ik in de afgelopen twee jaar een bijzonder en uitermate effectief transformatief groepsluisterproces voor de zakelijke markt ontwikkeld. We zijn te boeken als de Meisjes van de Ronde Tafel. Bekijk onze website voor meer informatie!Contact


Dr. ir. Hanneke J. Nijland
"Antennae" Research & Consultancy

E-mail: info @ hannekenijland.com
LinkedIn
Facebook


Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 66816726

 

© Hanneke J. Nijland 2016 / webdesign: Rick Hoekman
Privacy statement: Ik gebruik Google Analytics zonder delen van informatie en met verwerkingsovereenkomst. Daarmee voldoe ikaan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.